نمایش بر اساس
اپلیکیشن هزینه موجودی
وایبر آمریکا 12,000 تومان 1,000 عدد
وی چت آمریکا 138,000 تومان 1,000 عدد
جیمیل آمریکا 18,000 تومان 988 عدد
فیسبوک آمریکا 12,000 تومان 1,000 عدد
توییتر آمریکا 5,000 تومان 1,000 عدد
اینستاگرام آمریکا 13,000 تومان 1,000 عدد
لاین آمریکا 11,500 تومان 1,000 عدد
استیم آمریکا 5,000 تومان 1,000 عدد
تیندر آمریکا 7,000 تومان 1,000 عدد
لینکدین آمریکا 10,000 تومان 1,000 عدد
ایمو آمریکا 7,000 تومان 1,000 عدد
سایر اپلیکیشن ها آمریکا 14,000 تومان 1,000 عدد
اسنپ چت آمریکا 7,000 تومان 1,000 عدد
یاهو آمریکا 5,000 تومان 1,000 عدد
کلاب هوس آمریکا 10,000 تومان 1,000 عدد
یوتیوب آمریکا 16,500 تومان 1,000 عدد
OpenAI آمریکا 80,500 تومان 1,000 عدد
نتفلیکس آمریکا 34,500 تومان 1,000 عدد
ebay آمریکا 23,000 تومان 1,000 عدد
zoho آمریکا 7,000 تومان 1,000 عدد
ایربی‌ان‌بی آمریکا 11,500 تومان 1,000 عدد
علی پی آمریکا 10,500 تومان 1,000 عدد
پروتون میل آمریکا 6,000 تومان 1,000 عدد
ای‌اوال آمریکا 5,000 تومان 1,000 عدد
تردز Threads آمریکا 14,000 تومان 1,000 عدد
claude.ai آمریکا 18,500 تومان 1,000 عدد
بیگولایو آمریکا 14,000 تومان 1,000 عدد
بامبل آمریکا 23,000 تومان 1,000 عدد
توییچ آمریکا 9,500 تومان 1,000 عدد
وایز آمریکا 14,000 تومان 1,000 عدد
کوین بیس آمریکا 21,000 تومان 1,000 عدد
پایونیر آمریکا 21,000 تومان 1,000 عدد
واتساپ آمریکا 2 303,000 تومان 123 عدد
وایبر آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
وی چت آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
جیمیل آمریکا 2 214,800 تومان 957 عدد
فیسبوک آمریکا 2 165,000 تومان 800 عدد
توییتر آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
اینستاگرام آمریکا 2 389,000 تومان 1,000 عدد
مایکروسافت آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
یاهو آمریکا 2 5,760 تومان 87,936 عدد
استیم آمریکا 2 55,000 تومان 860 عدد
تیندر آمریکا 2 165,000 تومان 779 عدد
لینکدین آمریکا 2 44,000 تومان 586 عدد
ایمو آمریکا 2 165,000 تومان 767 عدد
سایر اپلیکیشن ها آمریکا 2 165,000 تومان 767 عدد
لاین آمریکا 2 110,000 تومان 1,000 عدد
بیتالک آمریکا 2 44,000 تومان 869 عدد
پیپال آمریکا 2 291,600 تومان 840 عدد
اسنپ چت آمریکا 2 110,000 تومان 530 عدد
اپل ایدی آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
وب مانی آمریکا 2 55,000 تومان 370 عدد
تلگرام آمریکا 2 264,000 تومان 603 عدد
کلاب هوس آمریکا 2 165,000 تومان 839 عدد
بایننس آمریکا 2 231,000 تومان 1,074 عدد
صرافی kucoin آمریکا 2 198,000 تومان 1,289 عدد
تیک تاک آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
فایور آمریکا 2 66,000 تومان 559 عدد
بلیزارد آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
دیسکورد آمریکا 2 110,000 تومان 928 عدد
سیگنال آمریکا 2 165,000 تومان 339 عدد
یوتیوب آمریکا 2 220,000 تومان 1,000 عدد
G2G آمریکا 2 215,000 تومان 1,676 عدد
آمازون آمریکا 2 55,000 تومان 453 عدد
OpenAI آمریکا 2 165,000 تومان 368 عدد
تریدینگ ویو آمریکا 2 165,000 تومان 1,676 عدد
آروان آمریکا 2 198,000 تومان 2,012 عدد
آپورک آمریکا 2 165,000 تومان 2,012 عدد
نتفلیکس آمریکا 2 110,000 تومان 931 عدد
روبیکا آمریکا 2 149,000 تومان 1,811 عدد
سروش پلاس آمریکا 2 157,000 تومان 1,721 عدد
ebay آمریکا 2 165,000 تومان 926 عدد
بله آمریکا 2 182,000 تومان 1,894 عدد
zoho آمریکا 2 55,000 تومان 733 عدد
g2a آمریکا 2 55,000 تومان 368 عدد
علی بابا آمریکا 2 55,000 تومان 491 عدد
ایربی‌ان‌بی آمریکا 2 165,000 تومان 856 عدد
اسکریل آمریکا 2 165,000 تومان 383 عدد
علی پی آمریکا 2 165,000 تومان 1,894 عدد
mailru آمریکا 2 55,000 تومان 123 عدد
کوین بیس آمریکا 2 165,000 تومان 810 عدد
لینود آمریکا 2 165,000 تومان 1,894 عدد
اتودسک آمریکا 2 165,000 تومان 1,894 عدد
porkbun آمریکا 2 165,000 تومان 1,894 عدد
بلواسکای آمریکا 2 165,000 تومان 1,894 عدد
آپ هولد آمریکا 2 165,000 تومان 1,894 عدد
تروکالر آمریکا 2 165,000 تومان 1,894 عدد
کگل آمریکا 2 165,000 تومان 1,894 عدد
پروتون میل آمریکا 2 55,000 تومان 625 عدد
گیم فلیپ آمریکا 2 55,000 تومان 368 عدد
آدیداس آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
ای‌اوال آمریکا 2 66,000 تومان 727 عدد
تردز Threads آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
ایتا آمریکا 2 215,000 تومان 2,463 عدد
بامبل آمریکا 2 165,000 تومان 378 عدد
هواوی آمریکا 2 165,000 تومان 370 عدد
وایز آمریکا 2 165,000 تومان 493 عدد
پایونیر آمریکا 2 165,000 تومان 379 عدد
سامسونگ آمریکا 2 165,000 تومان 370 عدد
feeld آمریکا 2 165,000 تومان 370 عدد
هپن آمریکا 2 165,000 تومان 366 عدد
CupidMedia آمریکا 2 165,000 تومان 370 عدد
claude.ai آمریکا 2 146,000 تومان 416 عدد
تلگرام آمریکا 3 264,000 تومان 123 عدد
واتساپ آمریکا 3 303,000 تومان 123 عدد
فیسبوک آمریکا 3 165,000 تومان 123 عدد
توییتر آمریکا 3 165,000 تومان 123 عدد
اینستاگرام آمریکا 3 389,000 تومان 123 عدد
مایکروسافت آمریکا 3 165,000 تومان 100 عدد
لاین آمریکا 3 110,000 تومان 123 عدد
تیندر آمریکا 3 165,000 تومان 123 عدد
وی چت آمریکا 3 165,000 تومان 100 عدد
تیک تاک آمریکا 3 165,000 تومان 123 عدد
بلیزارد آمریکا 3 165,000 تومان 123 عدد
یوتیوب آمریکا 3 220,000 تومان 123 عدد
ebay آمریکا 3 165,000 تومان 123 عدد
آدیداس آمریکا 3 165,000 تومان 123 عدد
تردز Threads آمریکا 3 165,000 تومان 123 عدد
توییتر آمریکا 4 28,000 تومان 1,000 عدد
یاهو آمریکا 4 46,000 تومان 1,000 عدد
لاین آمریکا 4 57,500 تومان 1,000 عدد
اینستاگرام آمریکا 4 43,500 تومان 1,000 عدد
مایکروسافت آمریکا 4 34,500 تومان 1,000 عدد
ایمو آمریکا 4 42,000 تومان 1,000 عدد
استیم آمریکا 4 36,000 تومان 1,000 عدد
جیمیل آمریکا 4 57,600 تومان 2,070 عدد
تلگرام آمریکا 4 92,000 تومان 598 عدد
وایبر آمریکا 4 34,500 تومان 1,000 عدد
لینکدین آمریکا 4 115,000 تومان 1,000 عدد
فیسبوک آمریکا 4 46,000 تومان 725 عدد
تیندر آمریکا 4 80,500 تومان 1,000 عدد
سایر اپلیکیشن ها آمریکا 4 195,500 تومان 852 عدد
وی چت آمریکا 4 138,000 تومان 1,000 عدد
اسنپ چت آمریکا 4 54,000 تومان 1,000 عدد
علی پی آمریکا 4 34,500 تومان 1,000 عدد
zoho آمریکا 4 75,000 تومان 1,000 عدد
کوین بیس آمریکا 4 90,000 تومان 1,000 عدد
ebay آمریکا 4 80,500 تومان 1,000 عدد
OpenAI آمریکا 4 126,500 تومان 1,000 عدد
mailru آمریکا 4 90,000 تومان 1,000 عدد
ایربی‌ان‌بی آمریکا 4 69,000 تومان 1,000 عدد
کلاب هوس آمریکا 4 69,000 تومان 1,000 عدد
نتفلیکس آمریکا 4 69,000 تومان 1,000 عدد
یوتیوب آمریکا 4 55,500 تومان 1,000 عدد
پروتون میل آمریکا 4 75,000 تومان 1,000 عدد
آدیداس آمریکا 4 69,000 تومان 1,000 عدد
ای‌اوال آمریکا 4 60,000 تومان 1,000 عدد
بیگولایو آمریکا 4 45,000 تومان 1,000 عدد
بامبل آمریکا 4 80,500 تومان 1,000 عدد
توییچ آمریکا 4 69,000 تومان 1,000 عدد
وایز آمریکا 4 276,000 تومان 758 عدد
پایونیر آمریکا 4 253,000 تومان 1,000 عدد

توضیحات تکمیلی

بسیاری از افراد که دائماً در سفر هستند برای سهولت کار خود و اینکه ناچار نباشند در هر کشوری سیم‌کارت مربوط به آن کشور را خریداری نمایند، اقدام به خرید سیم‌کارت آمریکا نموده تا از مزیت تحسین‌برانگیز این سیم‌کارت با پوشش بسیار گسترده در ۵ قاره جهان و بیش از ۲۰۰ کشور ، بهره‌مند شوند و با خیال آسوده سفرهای تفریحی و تجاری خود را برنامه‌ریزی نمایند. اما در ایران بدلیل پوشش دهی در صورتی که برای سرویس های مختلف سیم کارت نیاز دارید پیشنهاد ما خرید شماره مجازی است


در ضمن اگر نیاز به دریافت چندین باره پیامک دارید و یک شماره مجازی دائمی میخواهید ، میتوانید شماره گوگل ویس آمریکا تهیه کنید

خرید شماره دائمی گوگل ویس آمریکا

به‌هرحال اگر به دنبال خرید یک سیم‌کارت آمریکا هستید، تخفیف مکالمات تا ۹۵% با استفاده از سیستم Call back که به‌عنوان یکی از مزایای سیم‌کارت آمریکا در نظر گرفته‌شده تماس‌های شما را تا حد زیادی دارای تخفیف‌های چشم‌گیر می‌کند.

همچنین هزینه رومینگ و جابجایی، هزینه شارژ ماهیانه و سالانه، دریافت پیام کوتاه ،  کارمزد و همچنین اطلاع از اعتبار باقیمانده و دریافت ریز مکالمات ، دیگر حرفی برای گفتن درزمینۀ هزینه‌های نگهداری این سیم‌کارت باقی نمی‌گذارد، کافیست این مورد را با شماره های مجازی مقایسه کنید در شماره های مجازی آمریکا شما به راحتی خواهید توانست بدون ترس از انتن دهی و هزینه های سرسام اور نگهداری سیم کارت ارتباط خود را نگهدارید.

به‌هرحال اگر در میان خدمات سیم‌کارت آمریکا بازهم بگردید با مواردی آشنا می‌شوید که شما را متعجب می‌کنند. انتخاب بهترین سیگنال مخابراتی به‌صورت خودکار، افتتاح حساب بین‌المللی و صدور مستر کارت و ویزا کارت، آنتن دهی بسیار قوی، شارژ مکرر بدون محدودیت اعتباری و زمانی، امکان صدور مجدد سیم‌کارت در صورت مفقود و یا معیوب شدن آن با همان شماره قبلی و … هر فردی را قانع می‌کند سیم‌کارت آمریکا را جایگزین هر سیم‌کارت دیگری نماید.

شماره ۱+ رایگان:

با خرید سیم‌کارت آمریکا این قابلیت را به دست می‌آورید که یک شماره اختصاصی با پیش‌شماره ۰۰۱ آمریکا و ۰۰۴۴ انگلستان را به‌صورت هم‌زمان در یک سیم‌کارت دریافت نمایید. در این زمان بسیاری نیز مایل هستند شماره مجازی یکی از ایالات آمریکا با کد ۱+ یا به‌عبارت‌دیگر شماره ۱+ رایگان را دریافت نمایند تا بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

در این زمان نصب برنامه ۲ndLine – Second Phone Number  و سپس ثبت‌نام از طریق ایمیل برای دریافت شماره ۱+ رایگان الزامی است. در اینجا آنچه از همه مهم‌تر است واردکردن کد منطقه به‌منظور ارائه شماره مجازی آمریکا است. اگرچه ۱+ به‌صورت پیش‌فرض انتخاب‌شده ولی بهتر است به خاطر داشته باشید، اگر بخواهید با شماره مجازی اختصاصی آمریکا وارد برنامه‌هایی مانند Telegram یا Instagram شوید به کد ۱+ احتیاج دارید.

در بیش از ۸۰ کشور، شارژ مجدد، استفاده از صندوق صوتی، مناسب در اکثر گوشی‌های تلفن همراه، قیمت بسیار پایین و رقابتی نسبت به سایر سیم‌کارت‌های بین‌المللی از مزایایی است انتخاب بین سیم‌کارت یا شماره مجازی را به یک چالش بزرگ تبدیل نموده و بسیاری را ترغیب می‌کند به سراغ سیم‌کارت آمریکا رفته تا از دریای ویژگی‌ها و برتری‌های آن استفاده نمایند.

 


درصورتی که تمایل به خرید شماره مجازی دارید کافیست روی لینک زیر کلیک کنید
خرید شماره مجازی

آدرس فیک آمریکا

در زیر لیست فیک ادرس های آمریکا آمده است.
ایالت/استان/منطقه: Illinois
شهر: Joliet
خیابان: 4848 Melrose Street
کد پستی: 60432
ایالت/استان/منطقه: Washington
شهر: Seattle
خیابان: 4033 University Street
کد پستی: 98101
ایالت/استان/منطقه: Ohio
شهر: Cincinnati
خیابان: 4870 Goldie Lane
کد پستی: 45202
ایالت/استان/منطقه: Missouri
شهر: Avenue City
خیابان: 1011 White Oak Drive
کد پستی: 64436
ایالت/استان/منطقه: Texas
شهر: Port Camylleburgh
خیابان: 05995 Quentin Lane - 05995 Quentin Lane
کد پستی: 62647-0280
ایالت/استان/منطقه: Minnesota
شهر: Paigeland
خیابان: 43485 Jennie Place - 43485 Jennie Place
کد پستی: 51768-4511

خرید شماره مجازی برای تمام وبسایتها و اپلیکیشن های جهانی

صبر کنید !

نظرات کاربران

شما هم نظر دهید

نظر دهید

افزودن نظر
برای ثبت نظر وارد شوید

نظرات کاربران

سایر محصولات پر فروش