نمایش بر اساس
اپلیکیشن هزینه موجودی
وایبر آمریکا 11,000 تومان 1,000 عدد
تلگرام آمریکا 40,500 تومان 1,000 عدد
وی چت آمریکا 121,000 تومان 1,000 عدد
جیمیل آمریکا 18,000 تومان 988 عدد
فیسبوک آمریکا 11,000 تومان 1,000 عدد
توییتر آمریکا 5,000 تومان 1,000 عدد
اینستاگرام آمریکا 13,000 تومان 1,000 عدد
لاین آمریکا 10,500 تومان 1,000 عدد
استیم آمریکا 5,000 تومان 1,000 عدد
تیندر آمریکا 7,000 تومان 1,000 عدد
لینکدین آمریکا 9,000 تومان 1,000 عدد
ایمو آمریکا 7,000 تومان 1,000 عدد
سایر اپلیکیشن ها آمریکا 12,500 تومان 1,000 عدد
اسنپ چت آمریکا 7,000 تومان 1,000 عدد
یاهو آمریکا 5,000 تومان 1,000 عدد
کلاب هوس آمریکا 9,000 تومان 1,000 عدد
OpenAI آمریکا 70,500 تومان 1,000 عدد
نتفلیکس آمریکا 30,500 تومان 1,000 عدد
ebay آمریکا 20,500 تومان 1,000 عدد
zoho آمریکا 7,000 تومان 1,000 عدد
ایربی‌ان‌بی آمریکا 10,500 تومان 1,000 عدد
علی پی آمریکا 9,500 تومان 1,000 عدد
پروتون میل آمریکا 5,000 تومان 1,000 عدد
ای‌اوال آمریکا 5,000 تومان 1,000 عدد
تردز Threads آمریکا 13,000 تومان 1,000 عدد
claude.ai آمریکا 16,500 تومان 1,000 عدد
بیگولایو آمریکا 13,000 تومان 1,000 عدد
بامبل آمریکا 20,500 تومان 1,000 عدد
توییچ آمریکا 17,000 تومان 1,000 عدد
وایز آمریکا 13,000 تومان 1,000 عدد
کوین بیس آمریکا 18,500 تومان 1,000 عدد
واتساپ آمریکا 2 303,000 تومان 373 عدد
وایبر آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
وی چت آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
جیمیل آمریکا 2 214,800 تومان 957 عدد
فیسبوک آمریکا 2 165,000 تومان 906 عدد
توییتر آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
اینستاگرام آمریکا 2 389,000 تومان 1,000 عدد
مایکروسافت آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
یاهو آمریکا 2 5,760 تومان 87,936 عدد
استیم آمریکا 2 55,000 تومان 956 عدد
تیندر آمریکا 2 165,000 تومان 786 عدد
لینکدین آمریکا 2 44,000 تومان 708 عدد
ایمو آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
سایر اپلیکیشن ها آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
لاین آمریکا 2 110,000 تومان 1,000 عدد
بیتالک آمریکا 2 44,000 تومان 981 عدد
پیپال آمریکا 2 291,600 تومان 840 عدد
اسنپ چت آمریکا 2 110,000 تومان 715 عدد
اپل ایدی آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
وب مانی آمریکا 2 55,000 تومان 468 عدد
تلگرام آمریکا 2 264,000 تومان 711 عدد
کلاب هوس آمریکا 2 165,000 تومان 937 عدد
بایننس آمریکا 2 231,000 تومان 1,400 عدد
صرافی kucoin آمریکا 2 198,000 تومان 1,680 عدد
تیک تاک آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
فایور آمریکا 2 66,000 تومان 687 عدد
بلیزارد آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
دیسکورد آمریکا 2 110,000 تومان 1,000 عدد
سیگنال آمریکا 2 165,000 تومان 477 عدد
یوتیوب آمریکا 2 220,000 تومان 1,000 عدد
G2G آمریکا 2 215,000 تومان 2,184 عدد
آمازون آمریکا 2 55,000 تومان 680 عدد
OpenAI آمریکا 2 165,000 تومان 468 عدد
تریدینگ ویو آمریکا 2 165,000 تومان 2,184 عدد
آروان آمریکا 2 198,000 تومان 2,621 عدد
آپورک آمریکا 2 165,000 تومان 2,621 عدد
نتفلیکس آمریکا 2 110,000 تومان 1,000 عدد
روبیکا آمریکا 2 149,000 تومان 2,359 عدد
سروش پلاس آمریکا 2 157,000 تومان 2,242 عدد
ebay آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
بله آمریکا 2 182,000 تومان 2,467 عدد
zoho آمریکا 2 55,000 تومان 958 عدد
g2a آمریکا 2 55,000 تومان 468 عدد
علی بابا آمریکا 2 55,000 تومان 606 عدد
ایربی‌ان‌بی آمریکا 2 165,000 تومان 835 عدد
اسکریل آمریکا 2 165,000 تومان 489 عدد
علی پی آمریکا 2 165,000 تومان 2,467 عدد
mailru آمریکا 2 55,000 تومان 123 عدد
کوین بیس آمریکا 2 165,000 تومان 912 عدد
لینود آمریکا 2 165,000 تومان 2,467 عدد
اتودسک آمریکا 2 165,000 تومان 2,467 عدد
porkbun آمریکا 2 165,000 تومان 2,467 عدد
بلواسکای آمریکا 2 165,000 تومان 2,467 عدد
آپ هولد آمریکا 2 165,000 تومان 2,467 عدد
تروکالر آمریکا 2 165,000 تومان 2,467 عدد
کگل آمریکا 2 165,000 تومان 2,467 عدد
پروتون میل آمریکا 2 55,000 تومان 856 عدد
گیم فلیپ آمریکا 2 55,000 تومان 468 عدد
آدیداس آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
ای‌اوال آمریکا 2 66,000 تومان 833 عدد
تردز Threads آمریکا 2 165,000 تومان 1,000 عدد
ایتا آمریکا 2 215,000 تومان 3,208 عدد
بامبل آمریکا 2 165,000 تومان 487 عدد
هواوی آمریکا 2 165,000 تومان 468 عدد
وایز آمریکا 2 165,000 تومان 591 عدد
پایونیر آمریکا 2 165,000 تومان 489 عدد
سامسونگ آمریکا 2 165,000 تومان 468 عدد
feeld آمریکا 2 165,000 تومان 468 عدد
هپن آمریکا 2 165,000 تومان 468 عدد
CupidMedia آمریکا 2 165,000 تومان 468 عدد
claude.ai آمریکا 2 146,000 تومان 416 عدد
تلگرام آمریکا 3 264,000 تومان 123 عدد
واتساپ آمریکا 3 303,000 تومان 123 عدد
فیسبوک آمریکا 3 165,000 تومان 123 عدد
توییتر آمریکا 3 165,000 تومان 123 عدد
اینستاگرام آمریکا 3 389,000 تومان 123 عدد
مایکروسافت آمریکا 3 165,000 تومان 100 عدد
لاین آمریکا 3 110,000 تومان 123 عدد
تیندر آمریکا 3 165,000 تومان 123 عدد
وی چت آمریکا 3 165,000 تومان 100 عدد
تیک تاک آمریکا 3 165,000 تومان 123 عدد
بلیزارد آمریکا 3 165,000 تومان 123 عدد
یوتیوب آمریکا 3 220,000 تومان 123 عدد
ebay آمریکا 3 165,000 تومان 123 عدد
آدیداس آمریکا 3 165,000 تومان 123 عدد
تردز Threads آمریکا 3 165,000 تومان 123 عدد
توییتر آمریکا 4 24,500 تومان 1,000 عدد
یاهو آمریکا 4 40,500 تومان 980 عدد
لاین آمریکا 4 50,500 تومان 1,000 عدد
اینستاگرام آمریکا 4 43,500 تومان 1,000 عدد
مایکروسافت آمریکا 4 30,500 تومان 1,000 عدد
ایمو آمریکا 4 37,000 تومان 1,000 عدد
استیم آمریکا 4 31,500 تومان 1,000 عدد
جیمیل آمریکا 4 57,600 تومان 2,070 عدد
تلگرام آمریکا 4 80,500 تومان 1,000 عدد
وایبر آمریکا 4 30,500 تومان 1,000 عدد
لینکدین آمریکا 4 100,500 تومان 1,000 عدد
فیسبوک آمریکا 4 40,500 تومان 1,000 عدد
تیندر آمریکا 4 70,500 تومان 1,000 عدد
سایر اپلیکیشن ها آمریکا 4 171,000 تومان 1,000 عدد
وی چت آمریکا 4 121,000 تومان 1,000 عدد
اسنپ چت آمریکا 4 47,500 تومان 1,000 عدد
علی پی آمریکا 4 30,500 تومان 1,000 عدد
zoho آمریکا 4 65,500 تومان 1,000 عدد
کوین بیس آمریکا 4 78,500 تومان 1,000 عدد
ebay آمریکا 4 70,500 تومان 1,000 عدد
OpenAI آمریکا 4 111,000 تومان 1,000 عدد
mailru آمریکا 4 78,500 تومان 1,000 عدد
ایربی‌ان‌بی آمریکا 4 60,500 تومان 1,000 عدد
کلاب هوس آمریکا 4 60,500 تومان 1,000 عدد
نتفلیکس آمریکا 4 60,500 تومان 1,000 عدد
یوتیوب آمریکا 4 48,500 تومان 807 عدد
پروتون میل آمریکا 4 65,500 تومان 1,000 عدد
آدیداس آمریکا 4 60,500 تومان 1,000 عدد
ای‌اوال آمریکا 4 52,500 تومان 1,000 عدد
claude.ai آمریکا 4 50,500 تومان 489 عدد
بیگولایو آمریکا 4 39,500 تومان 1,000 عدد
بامبل آمریکا 4 70,500 تومان 1,000 عدد
توییچ آمریکا 4 60,500 تومان 1,000 عدد
وایز آمریکا 4 241,500 تومان 739 عدد

توضیحات تکمیلی

بسیاری از افراد که دائماً در سفر هستند برای سهولت کار خود و اینکه ناچار نباشند در هر کشوری سیم‌کارت مربوط به آن کشور را خریداری نمایند، اقدام به خرید سیم‌کارت آمریکا نموده تا از مزیت تحسین‌برانگیز این سیم‌کارت با پوشش بسیار گسترده در ۵ قاره جهان و بیش از ۲۰۰ کشور ، بهره‌مند شوند و با خیال آسوده سفرهای تفریحی و تجاری خود را برنامه‌ریزی نمایند. اما در ایران بدلیل پوشش دهی در صورتی که برای سرویس های مختلف سیم کارت نیاز دارید پیشنهاد ما خرید شماره مجازی است


در ضمن اگر نیاز به دریافت چندین باره پیامک دارید و یک شماره مجازی دائمی میخواهید ، میتوانید شماره گوگل ویس آمریکا تهیه کنید

خرید شماره دائمی گوگل ویس آمریکا

به‌هرحال اگر به دنبال خرید یک سیم‌کارت آمریکا هستید، تخفیف مکالمات تا ۹۵% با استفاده از سیستم Call back که به‌عنوان یکی از مزایای سیم‌کارت آمریکا در نظر گرفته‌شده تماس‌های شما را تا حد زیادی دارای تخفیف‌های چشم‌گیر می‌کند.

همچنین هزینه رومینگ و جابجایی، هزینه شارژ ماهیانه و سالانه، دریافت پیام کوتاه ،  کارمزد و همچنین اطلاع از اعتبار باقیمانده و دریافت ریز مکالمات ، دیگر حرفی برای گفتن درزمینۀ هزینه‌های نگهداری این سیم‌کارت باقی نمی‌گذارد، کافیست این مورد را با شماره های مجازی مقایسه کنید در شماره های مجازی آمریکا شما به راحتی خواهید توانست بدون ترس از انتن دهی و هزینه های سرسام اور نگهداری سیم کارت ارتباط خود را نگهدارید.

به‌هرحال اگر در میان خدمات سیم‌کارت آمریکا بازهم بگردید با مواردی آشنا می‌شوید که شما را متعجب می‌کنند. انتخاب بهترین سیگنال مخابراتی به‌صورت خودکار، افتتاح حساب بین‌المللی و صدور مستر کارت و ویزا کارت، آنتن دهی بسیار قوی، شارژ مکرر بدون محدودیت اعتباری و زمانی، امکان صدور مجدد سیم‌کارت در صورت مفقود و یا معیوب شدن آن با همان شماره قبلی و … هر فردی را قانع می‌کند سیم‌کارت آمریکا را جایگزین هر سیم‌کارت دیگری نماید.

شماره ۱+ رایگان:

با خرید سیم‌کارت آمریکا این قابلیت را به دست می‌آورید که یک شماره اختصاصی با پیش‌شماره ۰۰۱ آمریکا و ۰۰۴۴ انگلستان را به‌صورت هم‌زمان در یک سیم‌کارت دریافت نمایید. در این زمان بسیاری نیز مایل هستند شماره مجازی یکی از ایالات آمریکا با کد ۱+ یا به‌عبارت‌دیگر شماره ۱+ رایگان را دریافت نمایند تا بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

در این زمان نصب برنامه ۲ndLine – Second Phone Number  و سپس ثبت‌نام از طریق ایمیل برای دریافت شماره ۱+ رایگان الزامی است. در اینجا آنچه از همه مهم‌تر است واردکردن کد منطقه به‌منظور ارائه شماره مجازی آمریکا است. اگرچه ۱+ به‌صورت پیش‌فرض انتخاب‌شده ولی بهتر است به خاطر داشته باشید، اگر بخواهید با شماره مجازی اختصاصی آمریکا وارد برنامه‌هایی مانند Telegram یا Instagram شوید به کد ۱+ احتیاج دارید.

در بیش از ۸۰ کشور، شارژ مجدد، استفاده از صندوق صوتی، مناسب در اکثر گوشی‌های تلفن همراه، قیمت بسیار پایین و رقابتی نسبت به سایر سیم‌کارت‌های بین‌المللی از مزایایی است انتخاب بین سیم‌کارت یا شماره مجازی را به یک چالش بزرگ تبدیل نموده و بسیاری را ترغیب می‌کند به سراغ سیم‌کارت آمریکا رفته تا از دریای ویژگی‌ها و برتری‌های آن استفاده نمایند.

 


درصورتی که تمایل به خرید شماره مجازی دارید کافیست روی لینک زیر کلیک کنید
خرید شماره مجازی

آدرس فیک آمریکا

در زیر لیست فیک ادرس های آمریکا آمده است.
ایالت/استان/منطقه: Arizona
شهر: Adamsport
خیابان: 103 Thea Harbors - 103 Thea Harbors
کد پستی: 18451
ایالت/استان/منطقه: Florida
شهر: Panama City
خیابان: 3285 Virgil Street
کد پستی: 32401
ایالت/استان/منطقه: Nebraska
شهر: Grahamside
خیابان: 840 McDermott Ridges - 840 McDermott Ridges
کد پستی: 08592
ایالت/استان/منطقه: New Hampshire
شهر: Port Titusburgh
خیابان: 9159 Viola Unions - 9159 Viola Unions
کد پستی: 69113-8561
ایالت/استان/منطقه: Ohio
شهر: Cincinnati
خیابان: 4888 Goldie Lane
کد پستی: 45202
ایالت/استان/منطقه: Nevada
شهر: North Cassandra
خیابان: 5892 Rempel Pine - 5892 Rempel Pine
کد پستی: 54955

خرید شماره مجازی برای تمام وبسایتها و اپلیکیشن های جهانی

صبر کنید !

نظرات کاربران

شما هم نظر دهید

نظر دهید

افزودن نظر
برای ثبت نظر وارد شوید

نظرات کاربران

سایر محصولات پر فروش